Handelingen

Geschiedenis van het muntgeld

Uit Wiki Munten en papiergeld

Versie door (gebruikersnaam verwijderd) op 6 feb 2017 om 01:26

geschiedenis van het muntgeld,

Deze geschiedenis is chronologisch van opzet en bestaat uit de volgende onderdelen: geschiedenis geld, primitief geld. Dit omvat het tijdvak tot ongeveer 625 v. Chr., toen in Lydië de eerste munten geslagen werden, zie daarna geschiedenis geld, de eerste munten. Dit onderdeel gaat over de Griekse muntslag. Daarna volgt de Romeinse periode in geschiedenis geld, Romeinen. Hierna versmalt het gebied waar we naar kijken tot de Middeleeuwse geschiedenis van het geld in West-Europa. De Middeleeuwse geschiedenis kent de volgende onderdelen: geschiedenis geld, middeleeuwen geschiedenis geld, middeleeuwen, economische bloei geschiedenis geld, middeleeuwen, opkomst geldhandel geschiedenis geld, middeleeuwen, Bourgondische periode.

Dan volgt de nieuwe tijd vanaf ongeveer 1500: geschiedenis geld, nieuw goud en zilver geschiedenis geld, kopergeld geschiedenis geld, noodmunten over de Tachtigjarige Oorlog 1568-1648 geschiedenis geld, eerste bankbiljetten in de 17e eeuw

Na de Tachtigjarige Oorlog focussen we bijna geheel op de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden tot de Napoleontische tijd: geschiedenis geld, de Noordelijke Nederlanden geschiedenis geld, de Zuidelijke Nederlanden

Hierna waren het toekomstige Nederland, het toekomstige België en Luxemburg korte tijd herenigd: geschiedenis geld, de Franse tijd en Willem I

Daarna kwam de splitsing: geschiedenis geld, Belgische onafhankelijkheid en de Latijnse Muntunie geschiedenis geld, geldsanering in Nederland en invoering van de gouden standaard

Het volgende onderdeel is de sanering van het kleingeld in Nederland, België en Luxemburg: geschiedenis geld, kleingeld

In de 20e eeuw wordt aandacht besteed aan de beide Wereldoorlogen, de crisis daartussen en de nieuwe muntreeksen na de Tweede Wereldoorlog tot aan de invoering van de euro: geschiedenis geld, Eerste Wereldoorlog en economische crisis geschiedenis geld, Tweede Wereldoorlog en daarna