Handelingen

Geschiedenis geld, middeleeuwen, opkomst geldhandel

Uit Wiki Munten en papiergeld

geschiedenis geld, middeleeuwen opkomst geldhandel

(zie voor de periode hiervoor: geschiedenis geld, middeleeuwen, economische bloei)

Door de toenemende handel ontstond er niet alleen behoefte aan grotere geldstukken, maar ook aan nieuwe technieken en diensten om dat geld zo veilig mogelijk te bewaren en te transporteren. Hierdoor kon het bankwezen zich weer ontwikkelen in Italië en later in geheel West-Europa.

Vanaf het midden van de twaalfde eeuw begonnen geldwisselaars weer een belangrijke rol te spelen. Ze hielden zich niet alleen met het wisselen van diverse geldsoorten bezig, maar namen ook geld tegen een ontvangstbewijs of depositobewijs in bewaring.

In grote financiële centra kon men ook overboekingen van het ene deposito naar het andere laten doen. Uit deze activiteiten groeiden in de vijftiende eeuw de stedelijke wisselbanken.

De wisselbrief (wissel) was een van de belangrijkste financiële instrumenten in de moderne handel. Een wisselbrief is een betalingsopdracht, waarbij een handelaar een collega in een andere stad verzocht om iemand een bepaald bedrag uit te betalen. Dit bedrag werd dan later met de opdrachtgever verrekend. Een van de oudste voorbeelden uit de Nederlanden is afkomstig uit leper. In september 1253 beloofden Baudewin Meaus en Denis le Tonderes, burgers van Ieper, om op de volgende jaarmarkt van leper driehonderd pond Parisis (= 300 x 240 Parijse penningen) te betalen aan Robert de la Fertei, burger van La Rochelle of order. Om fraude tegen te gaan werd de wisselbrief middendoor geknipt en kregen beide partijen een helft. De schepenen van leper waren getuige bij deze transactie. Er werd alleen aan Robert de la Fertei of zijn gemachtigde uitbetaald als deze zijn helft van de wisselbrief kon tonen.

Zie voor de periode hierna: geschiedenis geld, middeleeuwen, Bourgondische periode.