Handelingen

Hoorn des overvloeds

Uit Wiki Munten en papiergeld

hoorn des overvloeds, of cornucopiae, is een hoorn gevuld met vruchten en bloemen, gebruikt als symbool voor de overvloed, de vruchtbaarheid, het geluk.

Het was de hoorn van de geit Amalthea die Zeus als kind zoogde. Zeus brak hem per ongeluk af en beloofde het dier dat de hoorn het symbool van de overvloed en de rijkdom zou worden. Volgens een ander verhaal verwierf Herakles deze hoorn van Amalthea in ruil voor de door hem afgerukte hoorn van de stroomgod Acheloüs, die zich in een stier veranderd had voor een tweegevecht om Deïanira.

Op munten verschijnt de cornucopiae als attribuut van tientallen goden en personificaties zoals Abundantia, aequitas, Concordia, Fortuna, Liberalitas, Moneta.

Op munten van de Ptolemaeën en Romeinse aurei en denarii uit de tijd van Sulla zien we een dubbele cornucopiae op de kz; een dubbele cornucopiae met caduceus is typisch Commagene; cornucopiae met kinderhoofdjes treffen we aan onder Tiberius en Antoninus Pius, met een balans op een semis van Hadrianus, met een bliksemschicht op denarii van Q.Fabius Maximus en een troon gevormd door cornucopiae onder Traianus en Antoninus Pius.

v.H.  • Romeinse Rijk, Domitianus (Caesar: 73 - 81), aureus, 76, goud, met de afbeelding van de cornucopiae.
  • Hoorn des overvloeds ptolemaeus III octadrachme.jpg