Handelingen

Fortuna

Uit Wiki Munten en papiergeld

Romeinse Rijk, Marcus Aurelius (161-180), aureus, 168, goud, met Fortuna op de kz.

Fortuna, personificatie van de rijkdom, het fortuin. Zij werd afgebeeld op Romeinse munten vanaf de Republiek tot in de 4e eeuw. Haar attributen zijn een roeiriem en een hoorn des overvloeds. Soms is een wiel naast haar afgebeeld. Zij heeft nog vele nevenattributen zoals een olijftakje, een offerschaal, en een Mercuriusstaf. Soms draagt zij op haar hoofd een muurkroon, zoals gebruikelijk bij haar Griekse equivalent Tyche. Fortuna komt sedert de Renaissance ook veelvuldig op penningen (minder vaak op munten en bankbiljetten) voor, meestal staande op een wereldbol.