Handelingen

Aequitas

Uit Wiki Munten en papiergeld

Romeinse Rijk, Antoninus Pius (138 - 161), dupondius, brons.

aequitas, personificatie van de gerechtigheid. Zij werd zowel zittend als staand afgebeeld op Romeinse keizersmunten van het midden der eerste eeuw tot het einde der derde eeuw. Haar attributen zijn een weegschaal samen met een hoorn des overvloeds of een scepter.