Handelingen

Liberalitas

Uit Wiki Munten en papiergeld

Romeinse rijk, Balbinus (238), sestertius, brons, LIBERALITAS AVGVSTORVM.

Liberalitas, de Latijnse term voor "vrijgevigheid", een van de belangrijkste deugden die een keizer kon bezitten. Liberalitas kon geuit worden door het houden van graanuitdeling (frumentationes) en gelduitdelingen (congiaria), het ondersteunen van arme kroostrijke gezinnen (alimenta), giften aan soldaten (donativa), het aanbieden van spelen (munera) en steun aan door rampen getroffen gebieden.

Als personificatie wordt Liberalitas voorgesteld als een vrouw met ofwel een hoorn des overvloeds waaruit geld stroomt, ofwel een hoorn des overvloeds in de linker- en een bord, dat met muntstukken kon gevuld worden, in de rechterhand.

Lit.: Heymans, M. De liberalitas principis tijdens de eerste en de tweede eeuw na Chr., RBN; (1985) blz. 6-27.

v.H.