Handelingen

Moneta

Uit Wiki Munten en papiergeld

Moneta, bijnaam van de Romeinse godin Iuno wier tempel op de Capitolijnse heuvel te Rome stond. Of deze bijnaam van het werkwoord manere (waarschuwen) afgeleid is kan betwijfeld worden. Nabij de tempel van Iuno Moneta lag tot in de 1e eeuw na Chr. het Romeinse muntatelier.

Daarnaast werd met moneta zowel een muntstuk als het muntatelier bedoeld. Ook het Nederlandse woord munt is van deze Latijnse term afgeleid. Het hoofd van Iuno Moneta vinden we op de voorzijde van een Republikeinse denarius van T. Carisius uit 46 v. Chr. De personificatie van het muntatelier wordt ook Moneta genoemd; zij wordt afgebeeld met een weegschaal, een hoorn des overvloeds en soms een hoopje munten.

Vooral in de 3e eeuw na Chr. verschijnen op verschillende Romeinse bronzen en biljoenen penningen de tres monetae; deze drie vrouwenfiguren, die voorgesteld worden met een weegschaal, een hoorn des overvloeds en een hoopje munten aan de voeten, personifiëren de muntslag van gouden, zilveren en bronzen munten.

v.H.


  • Moneta denarius iuno moneta.jpg
  • Moneta follis Galerius geslagen te Ticinum.jpg
  • Moneta penning Romeinse rijk 3e eeuw.jpg