Handelingen

Iuno Moneta

Uit Wiki Munten en papiergeld

Iuno Moneta, Romeinse godin (goden) waarvoor in 344 v.Chr. een tempel op de Capitolijnse heuvel werd opgericht.

De betekenis van de bijnaam Moneta is onzeker. Soms wordt Moneta vertaald als "de Waarschuwster" en in verband gebracht met het verhaal waarin de aan Iuno gewijde ganzen de Romein Manlius tijdig waarschuwden voor de nachtelijke aanval van de Kelten in 387 v.Chr.

In de buurt van Iuno's tempel lag tijdens de Republiek en in de eerste eeuw van de Keizertijd het Romeinse muntatelier. De buste van Iuno met het omschrift MONETA treffen we aan op Republikeinse denarii van L. Plaetorius (74 v.Chr.) en T. Carisius (46 v.Chr.), Hera. v.H.  • Iuno hera.jpg
  • Romeinse Republiek, T. Carisius, denarius, 46 v. Chr. zilver, vz Iuno Moneta, kz muntersgereedschap.