Handelingen

Concordia

Uit Wiki Munten en papiergeld

Concordia, personificatie van de eendracht, als vrouw afgebeeld op Romeinse munten van de republiek en het keizerrijk; Romeinse rijk. Vanaf de muntslag van Nero (54-68) tot aan de tijd van Crispus (317-326) was het de belangrijkste personificatie.

Haar meest voorkomende attributen zijn een offerschaal en een hoorn des overvloeds. Zij werd zowel zittend als staand afgebeeld en ook wel leunend op of tegen een zuiltje.

Als Concordia Militum (eendracht in het leger) werd zij afgebeeld met twee veldtekens.