Handelingen

Caduceus

Uit Wiki Munten en papiergeld

Caduceus op quadrans.jpg

caduceus, de staf van de Romeinse god van de handel, Mercurius (Grieks: Hermes). Op antieke munten werd de caduceus afgebeeld hetzij als zelfstandig symbool hetzij als attribuut van Mercurius. Felicitas, Pax (pax) en andere personificaties worden soms met een caduceus afgebeeld.

Op moderne munten is de mercuriusstaf het symbool voor handel en verkeer.

De mercuriusstaf is sinds 1816 het muntteken van 's Rijks Munt en haar opvolger de Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht.