Handelingen

Rijks Munt

Uit Wiki Munten en papiergeld

Rijks Munt, 's, van 1806 tot 1994 de gebruikelijke naam voor het Nederlandse munthuis te Utrecht, voortgekomen uit het vroegere provinciale Utrechtse munthuis, in de Franse tijd vanaf 1806 voortgezet als koninklijk en van 1811 tot 1813 als keizerlijk munthuis. Het was sinds ca. 1647 gevestigd in het voormalige Ceciliaklooster, gelegen tussen de Oude Gracht en de Neude, op de plaats van het toenmalige hoofdpostkantoor, en werd in 1911 overgebracht naar een nieuw gebouw, ontworpen door Rijksbouwmeester C.H. Peters, gelegen op de hoek van de Leidseweg en de Muntkade.

Sinds 1902 werd de Munt niet meer onder toezicht van het Munt-College door de muntmeester voor eigen rekening geëxploiteerd, maar direct door het Rijk als diensttak van het Ministerie van Financiën. Sinds 1 juli 1994 is 's Rijks Munt geprivatiseerd tot een naamloze vennootschap onder de naam De Nederlandse Munt NV. De naam is in 1999 omgezet in De Koninklijke Nederlandse Munt NV.

's Rijks Munt heeft sinds 1851 - onder verschillende titels - Verslagen uitgegeven, sinds 1983 in een meer publieksvriendelijke vorm onder de titel 's Rijks Munt, Jaarverslag. Bovendien gaf het voor verzamelaars gratis het blad Muntpers uit met nieuws over tentoonstellingen en nieuwe uitgiften. Deze beide uitgaven worden door De Nederlandse Munt NV voortgezet.

Het Museum van 's Rijks Munt, een van de drie grote numismatische musea van Nederland, is na de verzelfstandiging ondergebracht in de Stichting Het Nederlands Muntmuseum. Dit is in 2004 opgegaan in het Geldmuseum en in 2014 in de Nationale Numismatische Collectie.

Lit.:

Hoitsema, C, en F. Feith, De Utrechtse Munt, uit haar verleden en heden, Utrecht 1912;

Scheffers, A.A.J., Utrecht als muntplaats, in 's Rijks Munt, Jaarverslag 1986, blz. 23-32.  • Rijks munt gebouw.jpg
  • Rijks munt muntpers.jpg
  • Rijksmunt0001.jpg
  • Rijksmunt muntpers ca 1910.jpg
  • Utrecht suriname 30 gld 1987.jpg