Ga naar: navigatie, zoeken

Muntmeester

Muntmeester clemens van eembrugge.jpg

muntmeester, door de muntheer aangestelde leider van het muntbedrijf. Hij oefende de eigenlijke bedrijfsvoering in het munthuis uit, met behulp van het door hem aangestelde lagere muntpersoneel. Het was zijn taak binnen het kader van de geldende wetgeving de door de muntheer opgedragen of door het publiek gevraagde muntsoorten te vervaardigen. De muntmeester functioneerde als een vrije ondernemer, die voor zijn inkomen afhankelijk was van de bestellingen die hij binnenhaalde. Dat inkomen bestond uit de voordelige marge tussen de inkoopprijs van de edele metalen en de nominale waarde van de daaruit geslagen munten onder aftrek van de kosten, muntkosten en muntloon.

In een muntmeestersinstructie legde de muntheer de voor de muntmeester geldende voorschriften vast, waarop deze de eed diende af te leggen. Daarnaast werden de door de muntmeester afgeleverde producten op gezette tijden gecontroleerd door de waardijn ter plaatse en om de zoveel jaren door het College van Raden en Generaalmeesters; muntbus. Hoewel sinds de 19e eeuw de organisatie geheel gewijzigd is, draagt de directeur van De Koninklijke Nederlandse Munt NV nog steeds de titel muntmeester.

Zie verder de bijlage De Noord- en Zuid-Nederlandse muntmeesters.

Zie ook: muntmeestersrekening, waarnemend muntmeester en muntmeesterteken.

J.S.