Ga naar: navigatie, zoeken

Munt-College

Munt-College, een drie leden tellend, onder verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën opererend college van toezicht over de zaken van de Munt.

Opgericht bij de wet van 1 juni 1850 (Stb. 25) als opvolger van het uit de Bourgondische tijd stammend College van Raden en Generaalmeesters van de Munt. Het Munt-College werd opgeheven, toen 's Rijks Munt per 1 januari 1902 een tak van dienst van het Ministerie van Financiën werd. De taak van het Munt-College was: het toezicht op en de zorg over de zaken der munt en de beslissing der geschillen over het gehalte en het toezicht op de Waarborg van goud, zilver en platina.

Het Munt- College diende te zorgen voor de stipte uitvoering van de wettelijke bepalingen betreffende het muntwezen en nauwkeurig toe te zien op het juiste gehalte en gewicht, de kwaliteit en de hoeveelheid der nieuw geslagen muntstukken. Het College diende over elk jaar een verslag omtrent de werkzaamheden van de Munt te maken, dat nog geldt als de belangrijkste gedrukte bron over de activiteiten van de Munt in de periode 1851 tot en met 1901.

Na de opheffing van het Munt-College werden zijn taken aanvankelijk overgenomen door de geheel van de muntmeester onafhankelijke Controleur- Generaal. Het archief van het Munt-College wordt momenteel beheerd door de Nationale Numismatische Collectie (NNC).

A.S.