Handelingen

Willem III

Uit Wiki Munten en papiergeld

Willem III, voluit: Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk (1817-1890), koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 1849-1890, zoon van Willem II, koning der Nederlanden, en grootvorstin Anna Paulowna. Hij huwde in 1839 zijn nicht prinses Sophia van Württemberg en na haar overlijden (in 1877) in 1879 prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. Hij stierf in 1890 en werd opgevolgd door zijn dochter Wilhelmina.

De beeltenis van Willem III, naar links gewend en gegraveerd door D. van der Kellen jr., treffen we aan op de dubbele, enkele en halve negotiepenning uit de periode 1850-1853. Voorts treffen we zijn beeltenis, nu naar rechts gewend en gegraveerd door Menger, aan op de gouden tientjes; tienguldenstuk.

Op de zilveren rijksdaalders, guldens, halve guldens, kwartjes, dubbeltjes en stuivers staat zijn hoofd eveneens naar rechts gewend, ontwerp Van der Ven, dit portret is gegraveerd door Schouberg. Net als op het kopergeld van Willem I en Willem II staat op de koperen centen 1860-77 en halve centen 1850-77 zijn gekroonde initiaal W in een kapitale Latijnse letter. Zijn portret komt ook voor in een medaillon op het muntbiljet van 50 gulden 1884.

W.

Lit.:

Jacobi, H.W., en E.J.A. van Beek, Geld van het Koninkrijk, Amsterdam 1988;

Schouten, A.E., Beschouwingen en bijzonderheden betreffende de Nederlandsche Munt: 1815 tot heden, speciaal uiterlijk, beeldenaars en merktekens, JMP (1938) 29-62 en (1939) 151-153.  • Willem dubbele 1851 willem III.jpg
  • Willem III 067 tienguldenstuk.jpg
  • Willem III willem dubbele 1851.jpg