Handelingen

Menger

Uit Wiki Munten en papiergeld

Nederland, Willem III (1849-1890), tien gulden, 1875, goud, initialen J.P.M.M, in halsafsnede.

Menger, naam van enkele stempelsnijders bij 's-Rijks Munt te Utrecht.

1. Johan Philip (1818-1895), ontving zijn opleiding van David van der Kellen en van Louis Royer, directeur beeldhouwkunst van de Koninklijke Academie van Beeldende kunsten te Amsterdam. Hij werkte van 1838-1892 bij 's-Rijks Munt en was daar sinds 1853 eerste stempelsnijder. Er zijn van hem geen gesigneerde stempels bekend.

2. Johan Philip Mathias (1845-1912), zoon en leerling van Johan Philip, werkte van 1863 tot 1905 bij 's-Rijks Munt en volgde in 1892 samen met W.J. Schammer zijn vader op als stempelsnijder. Hij ontwierp het gouden tientje 1875 met het portret van Willem III en vervaardigde in 1891 de stempels van het dubbeltje met het portret van de jonge Wilhelmina met hangend haar naar het ontwerp van L. Jünger met de jaartallen 1891 en 1892 en in 1899-1900 die voor het kwartje van het kroningstype met het jaartal 1898 naar het ontwerp van P. Pander.

A.S.

Lit.:

Besier, L.W.A., De stempelsnijders van 's-Rijks Munt te Utrecht in de laatste 50 jaren, TMP (1894) 5-30; Scheen, P.A., Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880, 's-Gravenhage 1981; Scheffers, A.A.J., en M. Georgiades, 100 jaar vorstinnen op munten en penningen, Utrecht 1990, blz. 3-5 en 34.