Handelingen

Schouberg

Uit Wiki Munten en papiergeld

Schouberg.jpg

Schouberg, Johannis Petrus (17981864), Nederlands graveur en medailleur. Was reeds op 15-jarige leeftijd werkzaam bij zijn vader Johannes Schouberg, die ruim 45 jaar eerste graveur van 's Rijks zegel te 's-Gravenhage was en bij wie hij zijn opleiding kreeg. Werd in 1819 hulpstempelsnijder bij 's Rijks Munt, volgde in 1826 Van de Goor (P.W.) op als tweede stempelsnijder en werd in 1845 bevorderd tot eerste stempelsnijder. Ging op 1 april 1852 met pensioen.

Hij sneed de stempels voor de 2½ en 1 gulden 1840 van Willem I, de enkele en halve negotiepenning, de 10, 5 en½ gulden, de 25, 10 en 5 cent en het ontwerp 10 cent 1843 met de gekroonde gotische W van Willem II, alsmede de 2½, 1 en ½ gulden en de 25, 10 en 5 cent van Willem III.

Van de Nederlandsch-Indische ¼ , 1/10 en 1/20 gulden en de 2½, 1 en ½ cent, geslagen volgens de Muntwet van 1854 (aangevuld in 1855) sneed hij de stempels voor de zijde met het gekroonde Nederlandse wapen en het jaartal.

Als medailleur maakte hij vele tientallen penningen. Hij plaatste zijn naam of initialen op munten en penningen naar Latijnse traditie als: I.P.S. of I.P. SCHOUBERG F. Soms liet hij de F (van fecit = heeft gemaakt), soms tevens de voorletters weg.

W.

Lit.:

Besier, L.W.A., De stempelsnijders van 's Rijks Munt te Utrecht in de laatste 50 jaren, TMP 3 (1895) 5-51;

Scheffers, A.A.J., Numismatische ontwerpen van Louis Royer, in A.H.P.J. van den Hout/P.E.M. Langendijk, Louis Royer (1793-1868) een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam, Amsterdam 1994.