Handelingen

Willem II

Uit Wiki Munten en papiergeld

Willem II koning portret rijksd.jpg

Willem II, voluit: Willem Frederik George Lodewijk (1792-1849), koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 1840-1849, de oudste zoon van Willem I Frederik, koning der Nederlanden, en prinses Wilhelmina van Pruisen. Hij huwde in 1816 grootvorstin Anna Paulowna, zuster van tsaar Alexander I van Rusland. Hij stierf in 1849 en werd opgevolgd door zijn zoon Willem III.

De beeltenis van Willem II, gebaseerd op het ontwerp van Royer, naar rechts gewend, treffen we aan op 1848 gedateerde proefstukken van de dubbele negotiepenning, gegraveerd door Van der Kellen jr., en van de enkele en de halve negotiepenning, alsmede op gouden tientjes 1842 en gouden vijfjes 1843, gegraveerd door Schouberg.

Voorts staat zijn naar links gewende borstbeeld op de zilveren rijksdaalders en guldens, gegraveerd door Van der Kellen jr. en op de zilveren halve guldens, kwartjes, dubbeltjes en stuivers, gegraveerd door Schouberg. Net als op het kopergeld van zijn vader Willem I staat op koperen halve centen zijn gekroonde initiaal W in een kapitale Latijnse letter. Ook op 1843 gedateerde proefslagen voor een zilveren dubbeltje staat zijn gekroonde initiaal, gegraveerd door Schouberg, doch nu in een gotische kapitale letter.

W.

Lit.:

Beek, M.L.F, van der, De muntslag ten tijde van koning Willem II, Utrecht 1999.