Handelingen

Verzamelaar

Uit Wiki Munten en papiergeld

Opbergsystemen muntkastje 116.jpg

verzamelaar, is iemand die systematisch voorwerpen verzamelt, beheert en bestudeert. In deze encyclopedie wordt alleen aandacht besteed aan het numismatisch verzamelen. De eerst bekende muntverzamelaars in ons land uit de 16e eeuw waren vooral geïnteresseerd in de Romeinse Oudheid. Daarna groeide de belangstelling voor penningen en munten uit de Nederlanden.

In de 20e eeuw ontwikkelde zich de belangstelling voor papiergeld en waardepapieren, in de jaren 80 van de 20e eeuw gevolgd door die voor betaalkaarten, telefoonkaarten en dergelijke.

Zie ook: verzamelen, verzamelen, korte geschiedenis, verzamelen, praktische tips, opbergen van een verzameling, verzamelgebied en verzamelaarsmunten.

Verzamelaars zijn zich in de 19e eeuw gaan verenigen; genootschap. Voor het verzamelen in het algemeen bestaat de Nederlandse Vereniging De Verzamelaar (www.de-verzamelaar.com), die jaarlijks ca. duizend verzamelbeurzen in tachtig plaatsen organiseert en het tijdschrift De Verzamelaar uitgeeft.

Overige verenigingen van verzamelaars:

De Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars (Dutch chapter of the international Bank Note Society) (www.ibns.nl) tijdschrift: Het watermerk;

European Union to search for, collect and preserve primitive and curious money (Eucoprimo, www.eucoprimo.com), tijdschrift: Der Primitivgeldsammler;

Europees Genootschap voor Munten Penningkunde vzw; www.egmp.be, tijdschrift: Jaarboek EGMP;

Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek, www.numisbel.be tijdschrift: Revue belge de Numismatique et de Sigillographie (in deze encyclopedie afgekort als RBN)

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, www.koninklijkgenootschap.nl tijdschriften: De Beeldenaar en Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (in deze encyclopedie afgekort als JMP);

Nederlandse telefoonkaarten Club (NTC), ntc-on-line.nl

Numismatische kring, zie voor de adressen: De Beeldenaar en de Muntkoerier;

Oriental Numismatic Society, www.onsnumis.org

Vereniging voor Penningkunst, www.penningkunst.nl tijdschrift: De Beeldenaar.


Lit.:


Dekesel, C.E., Hubertus Goltzius,Venlo 1987;


idem, Hubertus Goltzius in Douai, RBN (1981) 117-125;


Zadoks-Josephus Jitta, A.N., 18de eeuwsche verzamelaars van antieke munten, JMP (1951) 67-75.