Handelingen

Verzamelen

Uit Wiki Munten en papiergeld

verzamelen, het verzamelen van munten, papiergeld of andere numismatische voorwerpen kan een fascinerende hobby zijn die zeer bevredigend is. Er zijn vele manieren om een verzameling op te zetten zodat eigenlijk elke verzamelaar aan zijn trekken kan komen. Het is interessant om de gedachten over het verzamelen uit de eerste Nederlandstalige handleiding voor verzamelaars als uitgangspunt te nemen.


In 1717 schreef de bekende numismaat Gerard van Loon (Loon, Gerard van) in het voorbericht op zijn Inleiding tot de Heedendaagsche Penningkunde ofte Verhandeling van den Oorsprong van 't Geld, omgezet in enigszins gemoderniseerd Nederlands: Geen mens wordt er op aarde gevonden die tijdens het goed uitoefenen van zijn beroep, geen ontspanning nodig heeft. Dit wordt door verschillende mensen op verschillende manieren nagestreefd, doch naarmate die manier waardeloos of waardevol is, is ook ontspanning zelf te laken of te prijzen. Om een voorbeeld te noemen: welke lof kan men een Romeinse keizer toezwaaien, die om zich te ontspannen, dagelijks een uur sleet met het doodslaan van vliegen?.... Onder de waardigste en nuttigste der moderne ontspanningswijzen is men wel verplicht zowel de antieke als de moderne penningkunde te rekenen.


Daarna volgt een lofrede van enkele pagina's op de "Heedendaagsche Penningkunde", waarmee Van Loon het bestuderen van de munten en penningen bedoelt die geslagen zijn vanaf het midden van de zestiende eeuw. Zijn argumenten klinken mooi, maar zullen wel niemand tot verzamelen aangezet hebben, want verzamelaaars worden waarschijnlijk niet gemaakt maar geboren. Ook Van Loon moet dat gevoeld hebben: als zijn betoog niet genoeg was om bij iemand de gewenste belangstelling te wekken dan was het misschien wel genoeg om iemand die wel van geschiedenis houdt, te doen inzien dat munten en penningen "tegelijk en het verstand en het oog verlustigen".


Hij eindigde met te wijzen op de moeilijkheden die de beginnende verzamelaar zal ontmoeten en die hem zullen ontmoedigen om verder te gaan met zijn verzameling: "Het is om aan deeze zwarigheid te gemoed te gaan, dat ik dit werkje hebbe ontworpen".

Dat laatste is ook de opzet van dit stuk over het verzamelen: een steun bij het opzetten van een verzameling waar men nog jaren plezier van kan hebben.


Zie verder: verzamelen, korte geschiedenis, verzamelen, praktische tips, verzamelgebied, verzamelaar en verzamelaarsmunten.