Handelingen

Numismatische kring

Uit Wiki Munten en papiergeld

numismatische kring, groep personen die op afgesproken tijden bijeenkomt vanwege de gemeenschappelijke numismatische belangstelling. De eerste kring in Nederland werd in november 1947 opgericht in Amsterdam. Daarna ontstonden kringen in Den Haag, Groningen enz. Er zijn nu ongeveer twintig kringen.


Het karakter van de kringen verschilt aanzienlijk. Sommige kringen komen alleen of hoofdzakelijk bijeen voor het aanhoren van voordrachten op numismatisch gebied. Maar er zijn ook kringen die vooral bijeenkomen voor het houden van onderlinge veilingen of ruilbeurzen.


Bij de meeste kringen vindt men een combinatie, met de nadruk op voordrachten. Bijna alle kringen hebben gemeen dat ze eenmaal per maand 's avonds bijeenkomen in de maanden van september tot mei of juni. De adressen zijn te vinden op de website van het koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde: www. koninklijkgenootschap.nl/links


De Belgische verzamelaarskringen zijn, voor wat het Nederlandstalige landsgedeelte betreft, verenigd in het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Deze overkoepelende vereniging omvat verschillende regionale verzamelaarsclubs die elk lezingen en vooral ruilbeurzen organiseren. Naast het overkoepelende Jaarboek, geven al deze kringen ook een eenvoudig gedrukt ledentijdschrift uit.


Een identieke overkoepelende organisatie voor het Franstalige landsgedeelt is de Alliance européenne de numismatique. Zij geven geen jaarboek, maar wel een maandelijks tijdschrift La vie numismatique uit. Ook in het Franstalige landsgedeelte hebben de meeste clubs een ledenblad.


K.