Ga naar: navigatie, zoeken

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, het - is een organisatie van Nederlandse wetenschappers, verzamelaars en belangstellenden in de numismatiek.


Het werd op 12 juni 1892 opgericht tijdens een vergadering in het Kon. Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. Bij de oprichtingsvergadering werden naast dertien gewone leden negen buitengewone en elf buitenlandse leden benoemd.


De eerste voorzitter werd Th. M. Roest; Mr. Jacob Dirks werd tot erelid benoemd.


In 1899 kreeg het Genootschap het predicaat "Koninklijk". Het Genootschap houdt geregeld landelijke bijeenkomsten, meestal twee maal per jaar, in samenwerking met plaatselijke musea, bevordert interesse voor de numismatiek buiten eigen kring en geeft het "Jaarboek voor Munt- en Penningkunde" uit, afgekort JMP, en samen met de Vereniging voor Penningkunst De "Beeldenaar", munt en penningkundig nieuws.


Het Genootschap telde in 1991 ca. 450 leden en in 2015 ruim 400.


K.


  • Nederland, Kon. Ned. Gen. v. Munt- en Penningkunde, penning, 1917, zilver, geslagen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.


  • Henk van Bommel (signatuur HB rechtsonder), penning van verdienste in zilver, 60 mm.


Lit.:


Boezelijn, L., KNGMP - van 1992 naar 2017 - Relaas van 25 jaar Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 2017.

Meesters, J. H. G., Het Genootschap vereeuwigd. Notities en noties uit honderd jaar notulen, JMP 1992 .

Nissen, Th., Het Genootschap 125 jaar - 25 jaar veranderingen en ambitie JMP (2016) 1-58.

Schlemper, P., 75 jaar Genootschap, JMP (1968) 7-18.Website: www.koninklijkgenootschap.nl