Handelingen

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde

Uit Wiki Munten en papiergeld

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, jaarpublicatie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, uitgegeven sinds 1914 als voortzetting van het Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde. Het bevat wetenschappelijke, numismatische artikelen, geredigeerd door een Commissie van redactie.

www.koninklijkgenootschap.nl/publicaties