Handelingen

Dinar

Uit Wiki Munten en papiergeld

dinar, algemene benaming voor de sinds de 7e eeuw geslagen islamitische munt, waarvan de naam is afgeleid van het Lat. denarius en het gewicht en gehalte, en zelfs aanvankelijk de beeldenaar, afgeleid zijn van de Byzantijnse solidus. Het kenmerkende type met uitsluitend Arabische opschriften werd voor het eerst geslagen in het jaar 696 in Damascus. Gedurende een halve eeuw bleef deze stad vrijwel de enige muntplaats voor deze stukken, hoewel het aantal muntplaatsen voor zilveren en koperen munten onder invloed van de snelle uitbreiding van de Islam sterk toenam.

Onder de regering van de Abbasiden kwam er meer variatie in gewicht, grootte, opschriften en muntplaatsen van de dinar, die naast de dirham of dirhem eeuwenlang de belangrijkste handelsmunt in de wereld van de Islam zou blijven.

Naar Byzantijns voorbeeld werden aanvankelijk ook halve (semissis) en derde dinars (tremissis) geslagen. De dubbele dinar van Noord- Afrika en Spanje stond model voor de dobla, die naar de heersende Moorse dynastie eerst murabitino en maravedi werd genoemd. Gedurende korte tijd werden dinars met koranteksten door kruisvaarders geïmiteerd, maar deze werden door de Paus afgekeurd, terwijl de dinars met christelijke teksten in het Arabisch (bezant) door de plaatselijke bevolking niet gaarne werden geaccepteerd.

In de loop van de 15e eeuw werd de dinar in het machtiger wordende Turkse rijk opgevolgd door de altin; verder naar het oosten waren het wat later de ashrafi, mohur, tanka en toman die de dinar verdrongen.

Soms devalueerde de dinar geleidelijk tot een zilveren of zelfs een koperen munt. In 1876 was in Iran de kleine zilveren kran al 1000 dinars waard; Vanaf 1932 gold de zilveren rial 100 dinars. In een aantal landen werd de dinar afgeschaft, maar later heringevoerd, zoals in Algerije (1964), Bahrein (1965), Irak (1931), Jordanië (1949), Koeweit (1961), Libië (1971) en Tunesië (1960). Daarmee deed ook de papieren dinar zijn intrede. Enkele landen die langdurig onder islamitische (Turkse) overheersing stonden zoals Servië en Montenegro, later verenigd in Joegoslavië, voerden bij de totstandkoming van hun onafhankelijkheid de dinar als munteenheid in. In Joegoslavië werd de dinar ingevoerd in 1919.

A.

Lit.: Zie onder dirham.  • Dinar algerije 1972.jpg
  • Dinar irak.jpg
  • Dinar joegoslavie.jpg
  • Dinar joegoslavie 10 dinar.jpg
  • Dinar tunesie halve dinar 1990.jpg