Handelingen

Vijftigguldenstuk

Uit Wiki Munten en papiergeld

vijftigguldenstuk, Nederlandse zilveren herdenkingsmunt van 50 gulden met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel, ingevoerd in 1982, met een gewicht van 25,0 g en een gehalte van 0,925 en geslagen met steeds wisselende beeldenaars. Sinds de invoering zijn de volgende vijftigguldenstukken geslagen:

1982: 200 jaar diplomatieke betrekkingen Nederland-Amerika 1782-1982, ontwerp Claus;

1984: 400 jaar sterfdag prins Willem van Oranje 1584-1984, ontwerp De Vries;

1987: 50-jarig huwelijksfeest Juliana en Bernhard 19371987, ontwerp Hadders;

1988: 300 jaar koningschap over Groot-Brittannië van Willem III van Oranje en Mary Stuart 1689-1989, ontwerp Martens;

1990: 100 jaar vorstinnenregering 1890-1900, ontwerp Struycken

1991: 25-jarig huwelijksfeest Beatrix en Claus 19661991, Van Zoetendaal;

1994: Verdrag van Maastricht 1993, ontwerp Röling;

1995: Vijftig jaar bevrijding 1945-1995, ontwerp Unger;

1998: 350 jaar Vrede van Munster, ontwerp Van Houwelingen.

Vijftigguldenstukken werden in het betalingsverkeer slechts sporadisch gebruikt, omdat de munten uit allerlei overwegingen door het publiek worden achtergehouden. Een van die overwegingen is, dat de uitgifteprijs van exemplaren in proof en FDC boven de nominale waarde lag.

W.

Lit.:

Beek, B. van. Rond het nieuwe vijftigguldenstuk Willem en Mary. De Beeldenaar 12 (1988), blz. 357-360;

De Nederlandse Munt NV te Utrecht, Muntpers 20 (1995), blz. 35:

's Rijks Munt te Utrecht, Jaarverslag 1988, blz. 18-31;

idem, Muntpers 4 (1990), 3-5; 7 (1991), 3-5; 16 (1994), 3-5; Vijftig gulden, Willem van Oranjemunten op 29 juni in omloop.

Actualiteiten-rubriek in De Beeldenaar 8 (1984), blz. 127.


  • Vijftig gulden hadders.jpg
  • Vijftigguldenstuk bicentennialmunt 1982.jpg
  • Vijftigguldenstuk vries auke ontwerp 50 gld 1984.jpg
  • Vijftigguldenstuk willem van oranje beatix 50 gld 1984.jpg