Handelingen

Palestina

Uit Wiki Munten en papiergeld

Palestina 2 mils 1941.jpg

Palestina, al in de Oudheid gebruikelijke naam voor de streek aan de oostkust van de Middellandse Zee, thans Israël (betekent oorspronkelijk Land van de Filistijnen). Het gebied kende door de strategische ligging aanvankelijk een bewogen geschiedenis en werd in 1516 door de Osmaanse sultan Selim I (1512-1520) veroverd, waarna het tot de Eerste Wereldoorlog deel van het Turkse Rijk bleef (Osmanen).

Na de ineenstorting daarvan kwam Palestina in 1918 onder Brits militair bestuur en op de conferentie van San Remo van de Opperste Geallieerde Oorlogsraad in april 1920 werd het als mandaatgebied aan Groot-Brittannië toegewezen.

In 1948 werd het gebied opgedeeld: 4/5 deel werd de nieuwe staat Israël, de rest werd verdeeld onder Jordanië en Egypte. Sinds 1967 is het voormalige Palestina geheel in Israëlische handen. Op 13 september 1993 sloten Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO een vredesakkoord dat voorziet in beperkt Palestijns zelfbestuur.

Voor het mandaatgebied is van 1927 tot 1948 eigen geld uitgegeven. De munteenheid was, evenals in Jordanië en Egypte, verdeeld in duizendsten: 1 Palestijns pond = 1000 mils. Tussen 1927 en 1947 zijn er munten uitgegeven van 1, 2, 5, 10, 20, 50 en 100 mils met opschriften in het Hebreeuws, Engels en Arabisch. Papiergeld van 500 mils, 1,5,10,50 en 100 pond is van 1927 tot 1948 door de Palestine Currency Board in omloop gebracht.

W.

Lit.:

Haffner, S., The history of Modern Israel's money, San Diego (USA) 1967.