Handelingen

Montenegro

Uit Wiki Munten en papiergeld

Montenegro, republiek van Klein- Joegoslavië aan de kust van de Adriatische Zee, in het zuiden grenzend aan Albanië. Het gebied werd in de zevende eeuw door Slavische stammen bevolkt. Gedurende enkele eeuwen behoorde het tot het Byzantijnse rijk. Aan het einde van de 14e eeuw kwam het onder Turkse invloed; Osmanen.

In 1852 nam Danilo II de titel van vorst aan. Bij het Congres van Berlijn in 1878 werd Montenegro door de mogendheden als een onafhankelijke staat erkend. In 1910 kreeg het de status van koninkrijk. Koning Nicolaas I (Nikita) vluchtte in 1916 voor de Oostenrijkse troepen, die het land bezetten. In november 1918 besloot de Nationale Vergadering tot vereniging met Servië. Van april tot juli 1941 was het een Italiaans protectoraat, daarna verkreeg het een schijnonafhankelijkheid.

In januari 1946 werd Montenegro een van de zes republieken van de Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië. De zelfstandige muntslag begint in 1906 onder Nicolaas I. De munteenheid was de perper (meervoud: perpera), verdeeld in honderd para (enkelvoud: pare).

Het monetaire systeem was geënt op dat van de Latijnse Muntunie. Geslagen werden bronzen munten van 1 pare en 2 para, nikkelen munten van 10 en 20 para, zilverstukken van 1 perper en 2 en 5 perpera, alsmede goudstukken van 10, 20 en 100 perpera. In 1912 gaf het Ministerie van Financiën schatkistpapier uit, in 1914 gevolgd door biljetten van de "Koninklijke regering".

Beide soorten zijn tijdens de Oostenrijkse bezetting van de opdruk "K.u.K. Militar- Generalgouvernement in Montenegro, Kreiskommando (en plaatsnaam)" voorzien. Nieuwe biljetten werden uitgegeven door de K.u.K. Militar-Verwaltung in Montenegro.

Na het uiteenvallen van Joegoslavië ontstond er in 2003 een confederatie met Servië. In 2006 werd Montenegro geheel zelfstandig.

De circulerende munteenheid is in feite de euro, terwijl het land geen lid is van de Europese gemeenschap.

Vorsten/koningen Nicolaas I vorst: 1860 - 1910 Nicolaas I koning: 1910-1918

W.