Handelingen

Fatimiden

Uit Wiki Munten en papiergeld

Fatimiden, belangrijke Islamitische dynastie die van 909 tot 1171 regeerde in Noord-Afrika, Egypte en Syrië. De naam is afgeleid van Fatima, dochter van de profeet Mohammed en vrouw van Ali, de vierde kalief, van wie de stichter van de dynastie zou afstammen. De Ajjoebidenvorst Saladin maakte een einde aan de regering van de Fatimiden.

Zij stichtten Al Kahirah (Cairo) als nieuwe hoofdstad. Hun munten volgden de in de wereld van de Islam in deze periode gebruikelijke systematiek met een gouden dinar en een zilveren dirham, beide met deelstukken. Behalve door hun opschriften onderscheiden ze zich van die van andere dynastieën door de rangschikking ervan in concentrische ringen of rond een hexagram. In de tijd van de Fatimiden werd veel gebruik gemaakt van glas voor het vervaardigen van zegels en gewichten, die vanwege hun vorm vaak voor munten worden gehouden.

A.

Lit.: Mitchiner, M., Oriental coins and their values; The world of Islam, Londen 1977.