Handelingen

Hexagram

Uit Wiki Munten en papiergeld

Byzantijnse rijk, Heraclius, hexagram, (615 - 638), zilver.

hexagram,

1. Byzantijnse zilveren munt van zes grammata (6,82 g), ingevoerd door keizer Heraclius in 615 om, na een afwezigheid van bijna twee eeuwen, naast goud en koper weer zilvergeld in omloop te brengen, wat echter nauwelijks slaagde. De naam is afgeleid van de Griekse woorden hexa ( = zes) en gramma (Byzantijns gewicht van ca. 1,14 g).

2. zespuntige ster, ook Salomonszegel of Davidster genoemd, bestaande uit twee elkaar snijdende gelijkzijdige driehoeken, die op talrijke munten van diverse culturen en perioden voorkomt, in West-Europa onder andere op de penningen van het herstaltype. In deze eeuw komt het hexagram onder andere voor op enkele biljetten van concentratiekampen voor Joden gedurende de Tweede Wereldoorlog en op munten van Marokko.