Handelingen

Driegulden

Uit Wiki Munten en papiergeld

driegulden, aanvankelijk een provinciale zilveren munt, ingevoerd door Holland, gewest in 1681 met een gehalte van 0,920, een gewicht van 31,82 gram en een diameter van 40 mm. Geslagen tussen 1681-1694, eerst in Holland, later door alle provincies met uitzondering van Friesland en Groningen, en door de steden Nijmegen, Zutphen, Deventer, Kampen en Zwolle. Vz de Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer met vrijheidshoed, met de linkerarm steunend op een bijbel die op een sokkel staat; omschrift HANC TVEMVR - HAC NITIMVR, deze (vrijheid) verdedigen wij door op dit (evangelie) te steunen. Kz gekroond wapen van provincie of stad; omschrift MONETA NOVA ARGENTEA plus provincie- of stadsnaam en waardeaanduiding 3 G In 1694 opgenomen onder de generaliteitsmunten met gelijkblijvend gehalte en gewicht. Geslagen tussen 1694-1800 door alle provincies met uitzondering van Groningen, en in 1698 door Deventer. Vz als de provinciale driegulden, maar met jaartal in de afsnede. Kz gekroond wapen van de Staten-Generaal; omschrift MONETA ARGENTEA ORDINUM FOEDERATI BELGII plus provincienaam.

Tijdens de Bataafse Republiek werd een nieuw ontwerp gemaakt voor het drieguldenstuk door J. G. Holtzhey in samenwerking met David van der Kellen sr. Enkele proefstukken werden geslagen over oude provinciale drieguldens, doch dit ontwerp werd door de Tweede Kamer afgekeurd. Vz gevleugelde jongeling met een pijl in zijn rechterhand die met zijn linkerhand een vrijheidsmuts op het boek der nieuwe staatsregeling legt dat op een "altaar" ligt; een opgaande zon op de achtergrond; het jaartal 1800 in de afsnede; omschrift EEN EN ONDEELBAAR STERK. Kz krans van eikenloof, waarbinnen de waardeaanduiding 3/Gl; omschrift BATAAFSCH GEMEENEBEST- 'T 6 JAAR De Muntwet 1816 nam het drieguldenstuk op onder de munten van het Koninkrijk met een gewicht van 32,298 gram, een gehalte van 0,893 en een diameter van 40 mm. Geslagen te Utrecht 1817-1832 en te Brussel in 1823. Vz portret naar rechts van koning Willem I naar ontwerp van A. Michaut; omschrift WILLEM KONING - DER NED. G.H.V.L. Kz gekroond rijkswapen tussen 3/G en jaartal boven de kroon; omschrift MUNT VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

Op de rand GOD*ZIJ*MET*ONS*.

G.


  • Driegulden gelderland 1764 macinaal gestanst.jpg
  • Driegulden holland driegulden 1681.jpg
  • Driegulden nederlands west indie 1794.jpg
  • Driegulden ontwerp 3 gld 1800.jpg
  • Driegulden overijssel 1721 hand geknipt.jpg
  • Driegulden utrecht 1763.jpg