Handelingen

Holtzhey

Uit Wiki Munten en papiergeld

Holtzhey, Johan George (1726- 1808), penningfabrikant en medailleur, volgde zijn vader Martinus (1697-1764) reeds tijdens diens leven op als penningfabrikant te Amsterdam omdat deze muntmeester te Harderwijk en later te Middelburg werd. Hijzelf was muntmeester van het provinciale munthuis te Utrecht van 1771-1776 en adviseerde later tijdens de Bataafse Republiek de regering over de muntzaken.

Daardoor heeft hij ook de proefmunten van 1800 ontworpen.

Lit.: Kerkwijk, A. O. van, Nederlandse proefmunten van 1800, JMP (1926) 26-86; Meer, G. van der, De algemene familiepenningen van de Holtzhey's, JMP (1971/1972) 101-141; Scharloo, M., Vast klant bij Holtzhey, De Beeldenaar (1989) 176-181; idem, Holtzhey and son, The Medal 17 (1990) 16-27.


  • Holtzhey Lodewijk Napoleon holland koninkrijk 50 st 1807.jpg
  • Holtzhey ontwerp 3 gld 1800.jpg