Ga naar: navigatie, zoeken

Beveiliging van bankbiljetten

beveiliging van bankbiljetten, tegen namaak

Bankbiljetten zijn zowel juridisch als technisch beveiligd tegen namaak of vervalsing. De juridische beveiliging omvat allereerst de strafbepalingen tegen valsemunterij. Deze zijn in Nederland vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht, art 208-215 en het Wetboek van Koophandel, art. 440. In België zijn deze strafbepalingen verankerd in het Strafwetboek, art. 173-178. Bovendien geldt ten aanzien van de Nederlandse bankbiljetten het auteursrecht, dat sinds de serie erflaters van Doeve is overgenomen door De Nederlandsche Bank op grond waarvan zij niet alleen tegen valsemunterij, maar ook tegen het ongewenst afbeelden van bankbiljetten kan optreden. Ook de Nationale Bank van België bezit een auteursrecht op haar biljetten.

Deze juridische bepalingen vormen een repressieve beveiliging: zij gaan functioneren, nadat het misdrijf of de overtreding is geconstateerd.

De technische beveiliging van bankbiljetten is een preventieve en beoogt namaak of vervalsing te voorkomen. Zij is aangebracht in het papier (watermerk, speciaal soort papier) of door middel van de druktechniek. Zij omvat de zogenaamde echtheidskenmerken van een biljet.

G.