Handelingen

Corrosie

Uit Wiki Munten en papiergeld

corrosie, een ongewenste aantasting die ontstaat door chemische inwerking van stoffen uit de omgeving. Het oppervlak wordt aangetast en er ontstaan oxides en zouten die men aanduidt met de naam corrosie. Corrosie kan zowel aan de lucht (goed waarneembaar in oude collecties) als in de grond plaats vinden. Onder ongunstige omstandigheden ontstaat er een dikke, poreuze koek met wisselende kleur die het chemische proces van de aantasting alleen maar versnelt. In vondsten kunnen zo tientallen munten aan elkaar verkleefd raken, vooral als er verschillende soorten metalen aanwezig zijn. Deze vorm van corrosie moet door deskundigen verwijderd worden.

Onder gunstige omstandigheden vormt zich een gladde ondoordringbare laag die men met de naam patina aanduidt. Deze laag beschermt de munt tegen verdere aantasting. Munten van onedele metalen zoals zink, ijzer en magnesium worden in een omgeving van vochtige lucht snel aangetast. Chroomstaal (met meer dan 12% chroom) en aluminium vormen aan de lucht een oxide laagje dat verdere aantasting verhindert. Aluminium kan slecht tegen zuren, vandaar dat aluminium munten in een enigszins zure omgeving zeer snel aantasting vertonen.

Koper en koperlegeringen kunnen ook slecht tegen zuren, zelfs tegen zwakke. Een vochtige omgeving met kooldioxide gas kan op de lange duur een patina geven. (bronsziekte). Sommige plastics bevatten weekmakers die koper en koperlegeringen aantasten, vandaar dat koperhoudende munten in sommige muntalbums met plastic bladen worden aangetast. Zilver en goud kunnen goed tegen een vochtige zuurstofhoudende omgeving. Zilver wordt aangetast door waterstofsulfidegas, dat de bekende zwartkleuring geeft. Waterstofsulfide ontstaat bij rotting van eiwitten, vandaar dat dit euvel onder andere voorkomt in woningen die dicht bij een gracht gelegen zijn. Ook sommige soorten spaanplaat veroorzaken zwartkleuring; reinigen van munten.

K.