Handelingen

Patina

Uit Wiki Munten en papiergeld

patina, een verweringslaag die bij koper en koperlegeringen doorblootstelling aan de buitenlucht in de loop der tijd kan ontstaan. Afhankelijk van de gassen in de atmosfeer waarin het patina ontstaat, kunnen samenstelling en kleur sterk variëren. Zo kan de laag bestaan uit oxiden, sulfiden, acetaten, carbonaten en sulfaten. Ook de samenstelling van de koperlegering speelt een rol bij de kleur van het patina.

Munten met het mooie blauwgroene malachietpatina worden vaak hoger gewaardeerd dan munten zonder patina. Malachiet is een basisch koperacetaat dat in de natuur als kopererts voorkomt. De vorming van dit malachiet begint vaak met een rood laagje koper(I)oxide,vroeger koperoxyduul genoemd. Dit patina moet men niet verwijderen omdat daarna meestal een sterk aangetast oppervlak overblijft; patina en corrosie.

kopergroen is een patina dat vaak aanwezig is op vondstmunten. Soms ontstaat een lichtgroen poedervormig patina waarbij de aantasting van het voorwerp doorgaat. Dit verschijnsel wordt bronsziekte of bronspest genoemd.

Vanwege het mooie uiterlijk van patina ontwikkelden de Chinezen al omstreeks het jaar 1000 na Chr. een methode om kunstmatig patina aan te brengen. Ze slaagden daarin zo goed dat kunstmatig en echt patina niet te onderscheiden waren.

Penningen worden tegenwoordig vaak van een kunstmatig patina voorzien (gepatineerd) om ze een mooier uiterlijk te geven. Soms wordt de bruinzwarte aanslag op zilver ook patina genoemd. Deze aanslag bestaat uit zilversulfide.

K.