Handelingen

Oxide

Uit Wiki Munten en papiergeld

oxide, of oxyde, verbinding van een scheikundig element met zuurstof. Metalen die geen neiging hebben zich met zuurstof uit de lucht te verbinden, zoals zilver, goud en platina, noemen we edele metalen. De volgorde waarin de overige voor munten gebruikte metalen minder edel worden is: koper, lood, tin, nikkel, ijzer, chroom, zink, aluminium, magnesium.

IJzer, zink en magnesium zijn zo onedel dat ze slechts als huismunten en gedurende de Wereldoorlogen zijn gebruikt. De munten van deze drie metalen krijgen snel een grauw uiterlijk. In de Eerste Wereldoorlog heeft men getracht ijzer door het te bedekken met een zinklaagje, minder kwetsbaar te maken. Dit proces staat bekend als sherardiseren.

Chroom en aluminium vormen aan de lucht een afsluitend oxidelaagje waardoor verdere aantasting door zuurstof verhinderd wordt. Het laagje is zo dun dat het niet te zien is. Het lijkt daardoor of deze metalen niet oxideren.

Roestvast staal is staal gelegeerd met zoveel chroom dat ook hierbij een afsluitend chroomoxidelaagje ontstaat (muntstaal).

De vaak optredende aantasting van zilver (een bruin tot zwart laagje) is geen aantasting door zuurstof maar door zwavel (zilversulfide).

De groen tot bruine laag die op koperen en bronzen munten kan voorkomen is ook geen oxide. Afhankelijk van de omgeving kan de samenstelling hiervan variëren, patina.

K.