Handelingen

Lood

Uit Wiki Munten en papiergeld

lood, is door zijn zachtheid en zijn neiging tot oxideren ongeschikt als muntmetaal. Toepassingen meestal in de vorm van lood-tin legeringen, beperken zich bijna geheel tot noodmunten zoals geslagen in Woerden tijdens het beleg van 1575-1576. In de 1e en 2e eeuw is in Gallië lood gebruikt door de Romeinen en in de 18e eeuw door de VOC, in Ceylon en Negapatnam. Vanwege de gemakkelijke verwerkbaarheid (laag smeltpunt) en de zilverglans, juist na de fabricage, hebben veel vervalsers lood of loodlegeringen gebruikt.

Voor het gebruik van lood voor controle van stempels, zie loden afslagen; voor het gebruik bij de analyse van goud cupellatie.

K.