Ga naar: navigatie, zoeken

Woerden

Woerden noodmunt 5 st 1575.jpg

Woerden, Hollandse stad (de gemeente behoort sinds 1989 tot de provincie Utrecht) waar tijdens de blokkade door Spaanse troepen twee emissies tinnen noodgeld zijn geslagen. De eerste emissie van september 1575 bestond uit eenzijdig geslagen ruitvormige stukken van 40, 20, 10, 5, 1 en ½ stuiver met daarop steeds het stadswapen en de waarde. Aan de 10 stuiver is het jaartal, aan de 40 en 20 stuiver bovendien de spreuk PRO ARIS ET FOCI(S) toegevoegd.

In augustus 1576 werd met nieuwe stempels een tweede emissie stukken van 5, 1 en ½ stuiver geslagen, die echter niet van de oude zijn te onderscheiden. Bovendien werden nu ook oorden van ¼ stuiver geslagen met daarop binnen een parelrand WOERDEN op een schild. Voorts zijn in augustus 1576 stukken van 10 en 5 stuiver uit 1575 van een Hollandse verhogingsklop (klop A 13) voorzien, waarvoor de nog aanwezige stempels van 1573 zijn gebruikt. Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

Stukken van 40 stuiver met afwijkende tekening van het wapen moeten als gedenkpenning worden beschouwd, aangezien zij hoofdzakelijk als zilveren exemplaren van uiteenlopend gewicht voorkomen. Zij zijn wellicht reeds in 1576 vervaardigd. Stukken van 4 en 2 stuiver zijn vals.

In 1795 gaf de stad recepissen uit. Hiervan zijn tot heden geen exemplaren teruggevonden. Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.


W.

Lit.:

Gelder, H.E. van, De Nederlandse noodmunten van de Tachtigjarige Oorlog, 's-Gravenhage 1955, blz. 27-28;

Polak, E., De Woerdensche noodmunten 1575-1576, JMP (1925) 125.