Handelingen

Centrale bank

Uit Wiki Munten en papiergeld

centrale bank noemt men de bank die is belast met de organisatie van het monetaire stelsel van een land.

Zij bewaakt de waardevastheid van de geldeenheid en verzorgt de bankbiljettencirculatie; circulatiebank.

Zij is kassier van staat, bankier der banken en houdster van de nationale goud- en deviezenvoorraad.

Zij verzorgt het betalingsverkeer met het buitenland en na de Tweede Wereldoorlog is zij in de meeste landen belast met het toezicht op het kredietwezen. Na de invoering van de euro hebben de nationale centrale banken hun emissiebevoegdheden overgedragen aan de Europese Centrale Bank (ECB) te Frankfurt. In Nederland is de centrale bank de Nederlandsche Bank; in België de Nationale Bank van België. Luxemburg kent formeel geen centrale bank, maar de hier vermelde functies worden daar sinds 1983 uitgeoefend door het Institut Monetaire Luxembourgeois. De centrale bank van Nederlandsch-Indië was de Javasche Bank; in de Congo de Bank van Belgisch Congo. In Suriname wordt die functie vervuld door de Centrale Bank van Suriname, in de Nederlandse Antillen door de Bank van de Nederlandse Antillen en op Aruba de Centrale Bank van Aruba. G.