Ga naar: navigatie, zoeken

Zierikzee

Zierikzee, Zeeuwse stad, thans gem. Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland, waar tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de periode 1574-1576 zes emissies noodmunten (noodgeld) zijn uitgegeven: de emissie van 2 december 1574, bestaande uit tinnen stukken van 30 en 15 stuivers om het bootsvolk te betalen; vier door de Staten van Zeeland gegarandeerde emissies tijdens het Spaanse beleg, te weten vierkante noodmunten van de emissie van 7 november 1575, eerst in zilver, later in tin en geslagen tot in mei 1576 (alle gedateerd 1575): hele, halve, kwart achtste en zestiende daalder, daarna op 28 februari 1576 tegen verhoogde koers: zilveren hele, halve en kwart daalder met het jaartal 1576, gevolgd in maart 1576 door tinnen munten van 3 stuivers, gegoten met de stempels van de raadsloodjes (vroedschapspenning).

Na het beleg kwam nog een emissie in juli 1576, bestaande uit vierkante, zilveren hele en halve daalder, ter voldoening van de oorlogsschatting. Na het beleg kon het zilveren geld tegen gangbare koers blijven circuleren. Het tinnen geld is gedeeltelijk ingewisseld in 1576, het restant werd pas in 1595 door de Staten vergoed. Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

De stad gaf in 1795 recepissen uit ter inwisseling van de Franse assignaten (assignaat). Deze zijn echter niet teruggevonden. Zie voor de overige plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

W.

Lit.:

Gelder, H.E. van, De Nederlandsche noodmunten van de Tachtigjarige Oorlog, 's-Gravenhage 1955, blz. 29-33.

Man, M.G.A. de, Over de Noodmunten van Zierikzee, geslagen van 1574-1576 en over de inwisseling dezer stukken door de Staten van Zeeland in 1595, TMP (1910) 73-107 en 153-190;

idem, De latere bezitters van een gouden Zierikzeesche noodmunt, vermoedelijk in 1575 aan admiraal Hollaer geschonken, JMP (1927) 133-139;

idem, Een en ander uit het Oud-Archief van Veere [over noodmunten van Zierikzee], JMP (1932) 197-209.


  • Zierikzee halve daalder 1575.jpg
  • Zierikzee klop.jpg