Handelingen

Verzameling

Uit Wiki Munten en papiergeld

verzameling, een hoeveelheid samenhangende voorwerpen, die systematisch beheerd en bestudeerd wordt. Deze encyclopedie concentreert zich op numismatische verzamelingen; numismatiek.

Zie verder: verzamelaar, verzamelen, korte geschiedenis, verzamelen, praktische tips, opbergen van een verzameling en verzamelgebied.