Handelingen

Tranquebar

Uit Wiki Munten en papiergeld

Tranquebar, voormalige Deense bezitting op de Coromandelkust (oostkust) van India. Op initiatief van de VOC-beambte Marcellus de Boschhouwer, die optrad als afgezant van de raja van Kandy (Ceylon), werd onder een charter van Christiaan IV van Denemarken in 1616 te Kopenhagen de Dansk Ostindisk Compagni (DOC) opgericht. In 1620 bereikte men Ceylon, doch de raja distantieerde zich van de door De Boschhouwer met de Denen gemaakte overeenkomsten zodat men zijn heil aan de Coromandelkust zocht waar in hetzelfde jaar een overeenkomst werd gesloten met de naik van Tanjore voor een vestiging van een Deense factorij te Tranquebar.

In 1727 bezweek de DOC onder haar schuldenlast en ressorteerde Tranquebar voor drie jaar onder de Deense Kroon waarna een nieuw charter werd verleend voor de Dansk Asiatisk Compagni (DAC), die haar activiteiten uitbreidde naar China en nieuwe nederzettingen stichtte in Bengalen (Frederiksnagore = huidige Serampur). Nadat in 1839 ook de DAC ter ziele ging, kwamen de Deense bezittingen opnieuw onder het gezag van de Deense Kroon die in 1845 Tranquebar, tezamen met de overige bezittingen in India, voor 12,5 miljoen roepies aan de Engelse East India Company verkocht.

Van de stichting van Tranquebar tot 1845 heeft hier een uitgebreide muntslag plaatsgevonden. Aanvankelijk bestond deze uitsluitend uit loden kas-muntjes. Op een van de vroege emissies hiervan staat in een 3-regelige tekst BEW/INTHE/ BER hetgeen refereert aan de Nederlander Rolant Crappe die in 1620 door de Denen als eerste gouverneur werd aangesteld. Ook zijn er loden kas-munten geslagen met het van de VOC gekopieerde monogram waaronder een D (Denemarken). Behalve deze in een rijke variëteit aangemunte loden munten zijn er door de Denen koperen 1, 2, 4 en 10 kas-munten geslagen, alsmede zilveren fanos (fanam) of royaliner, zilveren roepies en gouden pagoden.

L.

Lit.:

Bergsoe, V., Trankebar-Mønter (1644-1845), Kopenhagen 1985;

Gray, J.C.F., Tranquebar, a guide to the coins of Danish India, Lawrence, MA 1974;

Jensen, U.B., Danish East India, Trade Coins and the Coins of Tranquebar, Broust 1997;

Wilcke, J., Kurantmønter 1726-1788, Kopenhagen 1927.  • Tranquebar deense oost ind kas.jpg
  • Tranquebar royalin 2 royaliner 1756.jpg