Handelingen

Syracuse

Uit Wiki Munten en papiergeld

Syracuse, belangrijkste Griekse stadstaat op het eiland Sicilië, gesticht als kolonie door Korinthe in 734 v.Chr. en politiek en economisch een ware grootmacht door zijn strategische ligging, zijn belangrijke haven en de bekwaamheid van een reeks alleenheersers waarvan Gelon (485-478/7 v.Chr.) en Hieron I (478-413 v.Chr.) de belangrijksten zijn; onder hun bewind doet zich de bloeitijd voor. De geschiedenis van Syracuse wordt gedomineerd door regelmatige conflicten met de andere grootmachten uit de mediterrane wereld zoals Athene (415-413 v.Chr.), Carthago (verschillende conflicten van in de 5e tot in de 3e eeuw v.Chr.) en Rome. In 212 v.Chr. plunderden de Romeinen de stad en werd Syracuse de hoofdplaats van de Romeinse provincie Sicilië.

De munten uitgegeven door Syracuse behoren tot de mooiste creaties van de Griekse muntslag. De aanmunting begint aan het einde van de 6e eeuw v.Chr. Er worden dan voornamelijk tetradrachmen uitgegeven met op de vz een quadriga of vierspan met menner en het hoofd van de nimf Arethusa in een incusum geplaatst op de kz (incusum munten. De afbeeldingen veranderen ca. 490-485 v.Chr.; op de vz wordt nu boven de quadriga een vliegende Nike toegevoegd en op de kz neemt het Arethusahoofd, nu omringd door 4 dolfijnen, het gehele veld in beslag. Rond 475-470 v.Chr. worden dekadrachmen met dezelfde types uitgegeven, de zgn. "Demareteia" (demareteion).

Ca. 400 v.Chr., onder de regering van Dionysius I (405-367 v.Chr.) worden er voor het eerst gouden munten geslagen; op de gouden 100 litra-munten worden Arethusa op de vz en Hercules met de Nemeïsche leeuw op de kz afgebeeld, op de 50litra-stukken het hoofd van een jongeling en een galopperend paard. Opvallend zijn ook de grote dekadrachmen waarvan menigeen de signatuur van een graveur, zoals Euainetos en Kimon, draagt. Zij tonen op de vz wederom de quadriga met menner en de Nike en op de kz het door dolfijnen omringde hoofd van Arethusa. Reeds in de 5e eeuw v.Chr. werden te Syracuse bronzen munten volgens een lokale gewichtsstandaard geslagen. Onder de regering van Hieron II (274-216 v.Chr.) werden nog een tijdlang bronzen munten door deze stad uitgegeven; Griekse muntslag.

Vermelden we tenslotte nog dat ook de Byzantijnse keizers te Syracuse munt sloegen van de 6e tot de 9e eeuw; Byzantijnse rijk.

v.H.

Lit.:

Arnold-Biucchi, C, The Randazzo hoard 1980 and Sicilian chronology in the early fifth century B.C., Numismatic Studies 12, New York 1990;

Boehringer, E., Die Münzen von Syrakus, Berlin-Leipzig 1929.  • Syracuse dekadrachme.jpg
  • Syracuse euainetos.jpg
  • Syracuse goud ca 425 375 vC.jpg
  • Syracuse kimon.jpg
  • Syracuse tetra dr ethnikon.jpg
  • Syracuse tetradrachme.jpg
  • Syracuse tetradrachme ca 400.jpg
  • Syracuse tetradrachme ca 480 465 vC.jpg