Ga naar: navigatie, zoeken

Pondicherry

Pondicherry, plaats aan de zuidoostkust van India waar de Fransen in 1672 van de lokale gouverneur een terrein voor een factorij ontvingen. Na 1674 werd deze vestiging onder François Martin verder uitgebreid tot een territoriaal gebied van uiteindelijk 297 km2 dat tot 1954, toen de Franse bezittingen in India werden overgedragen aan de republiek India, het bestuurlijk centrum daarvan vormde.

Schermutselingen met de Nederlanders en de Engelsen leidden herhaaldelijk tot bezetting van Pondicherry en overige Franse nederzettingen. In 1693 werd Pondicherry door de Nederlanders bezet. Ingevolge de Vrede van Rijswijk (1697) kregen de Fransen Pondicherry in 1699 formeel weer in bezit.

Tijdens de Nederlandse bezetting zijn er koperen kasjes en, nog niet geïdentificeerde, gouden fanams geslagen. Deze kasjes tonen op de vz een gestileerde weergave van een Indiase godheid (Kali) en op de kz Puduchheri in Tamil, de lokale taal.

De koers van de gouden Pondicherry fanam was 24 fanams = 1 Negapatnam pagoda; 64 kas = 1 Pondicherry fanam. De munten werden per 1 november 1694 in circulatie gebracht.

Spoedig nadat de Fransen Pondicherry opnieuw in bezit hadden gekregen, ontvingen ze het recht om voor lokaal gebruik kasjes (Frans: cache), fanams (Frans: fanon) en pagoden te slaan. In de loop van de 19e eeuw verving het Brits-Indiase geld de Franse emissies en per ultimo 1871 werd het te Pondicherry geslagen geld buiten omloop gesteld.

Bij decreet van 21 januari 1875 werd de Banque de l'Indochine gemachtigd een kantoor te Pondicherry te openen en papiergeld in omloop te brengen. De biljetten waren gedekt door het muntgeld en biljetten van het Brits-Indiase Gouvernement en de Reserve Bank of India. Melding wordt gemaakt van de uitgifte in 1918-19 van kascoupons, waarvan nog geen exemplaren zijn teruggevonden.

L.

Lit.:

Gadoury, V., en G. Cousinié, Monnaies Coloniales Francoises, 2e druk, Monte Carlo 1988;

Mazard, J., Histoire Monetaire et Numismatique des Colonies et de l'Union Franqaise, 1670-1952, Parijs 1953;

Zay, E., Histoire Monetaire des Colonies Francoises, Parijs 1892.

  • Pondicherry dubbele fanam 1837.jpg
  • Pondicherry voc kas.jpg