Handelingen

Nummus

Uit Wiki Munten en papiergeld

nummus, (mv.: nummi), Latijnse term voor munt (Grieks: nummion, mv.: nummia) ook gebruikt voor bepaalde muntsoorten uit de Romeinse en de Byzantijnse periode. Zo worden in Romeinse geschreven bronnen de volgende muntsoorten soms nummus genoemd (Romeinse muntwezen):

1. de sestertius;

2.de biljoenen follis,ingevoerd door Diocletianus in 294 n. Chr.;

3. de kleinste laat-Romeinse en Byzantijnse koperen munten. Van deze laatste muntsoort waren er ca. 445 n. Chr. 7200 exemplaren nodig voor de aankoop van één gouden solidus en na de munthervorming van Anastasius in 498, 40 voor een koperen follis.

Op verschillende Byzantijnse munten (Byzantijnse rijk) wordt de waarde in nummia, die de basis van het rekensysteem vormden, aangegeven.

v.H.