Handelingen

Numismatische literatuur

Uit Wiki Munten en papiergeld

numismatische literatuur, bestaat in deze encyclopedie uit een inleiding (numismatische literatuur, inleiding) en tien hoofdstukken:

1 numismatische literatuur, algemeen

2 numismatische literatuur, bibliografieën

3 numismatische literatuur, jaarboeken en tijdschriften

4 numismatische literatuur, numismatiek en geldgeschiedenis, algemeen

5 numismatische literatuur, antieken (Grieken, Kelten, Romeinen en Byzantijnen)

6 numismatische literatuur, Nederlanden, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot de Franse Revolutie

6.1 Groningen

6.2 Friesland

6.3 Overijssel

6.4 Gelderland

6.5 Utrecht

6.6 Holland

6.7 Zeeland

6.8 Brabant

6.9 Vlaanderen

6.10 Artesië

6.11 Doornik

6.12 Henegouwen

6.13 Namen

6.14 Luik

6.15 Luxemburg

7 numismatische literatuur, nieuwste tijd (vanaf de Franse Revolutie)

7.1 Nederland

7.1.1 Nederlandse koloniën en vestigingsplaatsen en hun rechtsopvolgers

7.2 België en Belgische Congo

7.3 Luxemburg

7.4 Duitsland

7.5 Frankrijk

7.5.1 Franse koloniën

7.6 Groot-Brittannië en Ierland

7.6.1 Engelse koloniën

7.7 Noord-Europa en de Baltische Staten

7.8 Midden- en Oost-Europa

7.9 Zuid-Europa

8 numismatische literatuur, primitief geld

9 numismatische literatuur, muntgewichten

10 numismatische literatuur, penningen