Handelingen

Nomisma

Uit Wiki Munten en papiergeld

Nomisma byzantijnse rijk 1282 1295.jpg

nomisma, Griekse term voor geld en munt; in de Byzantijnse tijd de gebruikelijke benaming voor de gouden solidus, die op het einde van de tiende eeuw opgesplitst werd in twee denominaties, nl. histamenon en tetarteron.

v.H.