Handelingen

Histamenon

Uit Wiki Munten en papiergeld

histamenon, of nomisma histamenon, Byzantijnse gouden munt geslagen in de 10de en 11de eeuw Byzantijnse rijk. Nicephorus II (963-969) voerde naast de gebruikelijke solidus van 4,50 g een lichtere solidus van 4,05 g in: de eerste werd sindsdien histamenon nomisma (standaard-solidus) genoemd, de tweede kreeg de naam tetarteron. Van Basilius II (976-1025) af werd het histamenon groter en dunner, het tetarteron kleiner en dikker, zodat verwarring uitgesloten was.

Onder Michael IV begon het goudgehalte te dalen zodat deze munten tegen 1081 een bleekgele kleur kregen door de vermenging met zilver.

Van 1050 af werd het muntplaatje schotelvormig en in 1092 verving Alexius I het histamenon door het hyperpyron.

v.H.


  • Histamenon byzantijnse rijk.jpg
  • Histamenon Romanus IV nomisma histamenon.jpg