Handelingen

Nederlandse Maagd

Uit Wiki Munten en papiergeld

Nederlandse Maagd, personificatie van Nederland, kwam voor op de koperen oorden van Holland van 1574 en in de periode 1681-1801 op Nederlandse munten. Hoewel deze laatste voorstelling eerst bedoeld was als afbeelding van Pallas Athena, later geduid als Minerva, werd de vrouwenfiguur al spoedig vereenzelvigd met de Nederlandse Maagd.

Ook het medaillon met het gehelmde vrouwenhoofd op de biljetten van het type reliëfrand van 1860 werd vrijwel direct vereenzelvigd met de Nederlandse Maagd, zoals onder andere blijkt uit de fantasiebiljetten die met het thema "Nederlandse Maagd" werden vervaardigd Lit.:

Meer, G. van der, Vicissitudes of a Maiden, Festoen, opgedragen aan A.N. Zadoks Josephus Jitta bij haar 70e verjaardag, Scripta Archeologica Groningana 6, Groningen/Bussum 1976, blz. 409-417.


  • Nederland, biljet van 1000 gulden, 1926, papier, 21,5 x 12,3 cm, irisdruk met kleuren groen en paars op vz.
  • Nederlandse maagd 100 gld 1920.jpg
  • West-Friesland, 3 gulden, 1795, zilver.