Handelingen

Reliëfrand

Uit Wiki Munten en papiergeld

Reliefrand 60 en 100 gld 1860.jpg

reliëfrand, modelbenaming voor een reeks Nederlandse bankbiljetten, ingevoerd 1859-1860 in coupures van 1000 tot 25 gulden, voorzien van een sierrand die was vervaardigd met behulp van een relievo-machine. Omdat deze reeks tot stand kwam dank zij bemoeienis van mr. W.C. Mees, spreekt men ook wel van model Mees.

Bij dit model werd in Nederland voor het eerst microtekst als publiekskenmerk toegepast waarvoor een tekst uit het Wetboek van Strafrecht werd gebruikt als strafdreiging tegen valsemunterij; publiekskenmerken. Bij deze reeks werden tevens voor het eerst identiteitskleuren voor de onderscheiden coupures gebruikt, hetgeen leidde tot namen als geeltje, groentje en rooie rug.

G.