Ga naar: navigatie, zoeken

Minerva

Romeinse rijk, Domitianus (81-96), aureus, goud, met afbeelding van Minerva.

Minerva,

1. de Romeinse vereenzelviging van de Griekse godin Pallas Athena, godin van wijsheid, kunst, oorlog, industrie en landbouw die in de 2e en 1e eeuw v. Chr. op enkele republikeinse munten en daarna tot in de 3e eeuw n. Chr. regelmatig op keizersmunten voorkomt, met name onder Domitianus (81-96). Zij wordt doorgaans afgebeeld met helm, speer en schild, soms ook met een Victoria op de hand of met een uil, een slang of een olijftak.

Hoewel in het besluit van 3 december 1680 van de Staten van Holland kortweg Pallas genoemd, staat zij afgebeeld op de Nederlandse guldens (ook veelvouden en deelstukken) uit de periode 1681-1801 en werd zij allengs vereenzelvigd met de Nederlandse Maagd. Haar houding doet sterk denken aan de Securitas op Romeinse keizersmunten uit de 2e eeuw die daarop steeds leunend op een zuil werd afgebeeld.

W.

Lit.: Zadoks-Josephus Jitta, A.N., Bij de beeldenaar van de gulden van 1680, JMP (1964) 32-34.

2. benaming voor het Nederlandse ƒ 50-biljet, model 1930 met de afbeelding van een gestileerde Minervakop naar ontwerp van Jac. Jongert; in circulatie 1930-1945.

3. schertsrepubliek gesitueerd op twee bij eb boven water komende riffen ten zuidwesten van Nieuw- Caledonië. In 1973 werden namens de voorlopige regering van deze republiek bij de Letcher Mint in Lancaster, California, munten van 35 $ geslagen. Curieus daaraan was dat de op de beeldzijde getoonde sculptuur van Minerva bestond uit "puur goud" terwijl de belettering daar omheen in "puur zilver" was uitgevoerd, de "eerste tweekleuren munt in edelmetaal ter wereld".

Naast de sculptuur is de ligging van de republiek aangegeven: 179°00'W en 23°40'Z. De dure foto- advertenties die aan de uitgifte voorafgingen zijn destijds ook in diverse gezaghebbende numismatische periodieken verschenen.

Ed v.G.