Ga naar: navigatie, zoeken

Muntmeesters Namen

Namen

13.1 Namen, graafschap
muntmeester in functie
Humbiert Alion, van Asti 1283-1285
Jamoton Dupont 1393
Colar Jaingurez 1407-1415
Jacquemart Dupont 1407-1428
Jacques de Hellemes 1421 -1428
Adam Ramer 1425-1426
Jehan Bernard 1426-1428
Marc de Hellemes 1428-1434
Nicasius de Hellemes 1430-1434
Munt gesloten 1434-1497
Jacques Dupont 1434-1440
Helman Cobbe 1497-1499
Johan Rouquier 1497-1499
Hubert Huis 1499-1504
Munt gesloten 1504-1513
Munt gesloten 1516-1527
Johan Cobbe 1527-1528
Munt gesloten 1528-1578
Pierre Dolet 1578-1579
Munt gesloten 1579-1592
Meynart van Zwolle 1592
Munt gesloten 1592-1638
Gilles de la Chambre 1638
Munt gesloten 1638-1709
Henri van Soest 1709-1714
Francois Blommaerts 1711-1714

13.1 Namen, graafschap

Munt te Namen, stad. Sinds 1499 werd vaak een vuurijzer als muntteken gebruikt. In de periode 1711-1714 was dat een klimmende leeuw. In 1714 werd de Munt gesloten.

Jacquemart Dupont (1407-1428) was generaalmeester 1435-1436; Generaalmeesters.

Jacques Dupont (1434-1440) heeft niet gemunt

Helman Cobbe (1497-1499) waarschijnlijk dezelfde als Heilman Cobbe, Brabants muntmeester te Antwerpen van 1507-1513 en de Vlaamse muntmeester Herman of Helman Cobbe van 1493 en 1520-1523.


Munt gesloten (1504-1513): er zijn munten geslagen van 1513-1516, waarvan de gedateerde de jaartallen 1513, 1514 en 1515 dragen.


Pierre Dolet (1578-1579) was hij tegelijkertijd muntmeester van Luxemburg?

Meynart van Zwolle (1592) was wWaarschijnlijk dezelfde als de muntmeester van Brabant te Maastricht van 1582-1598.

Gilles de la Chambre (1638) was mogelijk familie van Barbara de la Chambre, weduwe van Lieven van Craywinckel, de Brabantse muntmeester te Den Bosch (Hertogenbosch, 's- 1620-1624, die mogelijk ook de muntmeester van Luxemburg 1631-1638 was.


Terug naar muntmeesters.